حریم خصوصی

این مجموعه و کادر آن خود را موظف به رعایت حریم خصوصی افراد میداند و با تمام توان در قبال محافظت از آن در تلاش است ، اطلاعات شخصی افراد به هیچ وجه در دسترس افراد ثالث نخواهد بود مگر به حکم مراجع قضایی ذی صلاح که آن هم پس از طی مراحل قانونی انجام می شود.

apps